خدمات دولت الکترونیک به شهروندان به طور کلی شامل موارد ذیل است:

1-پورتال دولت به مردم2-سیستم یکپارچه مالیات3-سیستم یکپارچه تامین اجتماعی4-فعالیت های مربوط به ثبت اسناد و املاک5-سیستم مدیریت اطلاعات معاملات ملک6-مدیریت اطلاعات وسائل نقلیه وخودروهای سواری و سنگین