دولت الکترونیک در کره جنوبی سیستمی تحت وب است که پنج پایگاه داده اصلی دارد که عبارتند از :1-پایگاه اطلاعات شهروندان(ثبت احوال)2-پایگاه داده املاک 3-پایگاه داده های وسایل نقلیه و خودرو4-پایگاه داده مالیات5-پایگاه داده های بیمه